Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων στη Θεσσαλονικη

Οι σύμβουλοι ΣΑΜΕΕ - ADR της εταιρίας μας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες παντός είδους επιχείρησης που εμπλέκεται στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στη Θεσσαλονίκη καθώς και στις υπόλοιπες πόλεις και περιοχές που βρίσκονται στη γύρω περιοχή. 

Οι ΣΑΜΕΕ - ADR της εταιρίας μας εξυπηρετούν  διάφορους κλάδους, όπως: Χημικές βιομηχανίες, Εταιρίες μεταφοράς υγρών καυσίμων – υγραερίου (LPG), Εταιρίες Βιομηχανικών Αερίων, Μεταφορικές εταιρίες, Εκκοκκιστήρια, Εταιρίες ανακύκλωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων, Εταιρίες συλλογής - μεταφοράς μολυσματικών ουσιών.

Θα θέλατε να λάβετε μια προσφορά ή έχετε ερωτήσεις;

Τηλ.:  2113332138

email: info@samee.gr

Follow us